İTFAİYE RUHSATI , İTFAİYE UYGUNLUK

heading

İşyerleri işletme ruhsatı almak için belediyelere başvurduğunda,  kendilerinden itfaiye uygunluk belgesi getirmeleri istenir. Yani işyeri İtfaiye kurumu tarafından denetlenerek, işyerinin yangın yönünden gerekli önlemleri almış olduğu ve gerekli donanımlara sahip olduğu belgelendirilmelidir. Belediyenin sizden isteyeceği belge itfaiye uygunluk belgesidir, pratikte bu belgeye itfaiye ruhsatı da denilir. Bu işlem yapılmadan işyeri işletme ruhsatı alamayacaktır.
ŞİRKETİMİZ UZMAN MÜHENDİSLERİ İLE, İTFAİYE UYGUNLUK DANIŞMANLIĞI YAPMAKTADIR.
İTFAİYE UYGUNLUK BELGESİ NASIL ALINIR ;
İşyerleri işletme ruhsatı  için Belediyeye başvururlar ve belediye yetkilileri işyerinden
- Tapu/ kira kontratı
- İmza Sirküsü,
- Vekaletname,
- Makine yerleşim planı,
- Mesul Müdür,
- İtfaiye Uygunluk Belgesi,
- Çevre Uygunluk Belgesi İsteyecektir.
Tüm bu evrakları tanzim ederek bir dosyada toplayıp, Belediyeye ruhsat denetim birimine  teslim etmelisiniz. Uygunsuz, yetersiz veya zamanında verilmeyen evrak dolayısıyla işlem bitirilmezse, işyeriniz kayıt dışı yani kaçak durumuna düşecek, işyerinize cezai müeyyide uygulanacaktır. Cezai müeyyide uygulaması ile beraber, işyeriniz mühürlenir, eğer mühür kırılıp faaliyete devam edilirse, işyeri yetkilileri hakkında hapis cezası hükmü çıkarılır. Burada en zor evrak genellikle itfaiye uygunluk belgesi olmaktadır., halk arasında genellikle itfaiye ruhsatı, itfaiye belgesi olarak adlandırılan bu belge oldukça detaylıdır. İtfaiye uygunluk belgesi çıkarmak için, yönetmeliklerdeki maddeler aranır, burada  başlıca binada aşağıdaki şartların uygunluğu istenecektir.
1- Bina sınıfına göre yapı elemanlarının uygunluğu,
2- Bina yangın merdivenlerinin uygunluğu,
Yangın merdiveni uygulamalı için şirketimize başvurabilirsiniz.
3- Bina kaçış yollarının uygunluğu,
4- Bina yangın kapılarının uygunluğu,
5- Bina havalandırma sistemlerinin uygunluğu,
6- Bina içi elektronik yangın uyarı ve alarm sistemlerinin uygunluğu,

 •  Duman Dedektörü
 • Yangın İhbar Bütonu
 • Yangın Alarm Paneli

Şirketimizden Elektronik Yangın İhbar Alarm Sistemi ürünlerini uygun fiatlarda satın alabilirsiniz. Kredi Kartı İle ödeme kolaylığı, aynı gün kargoya teslim. Sistem montajları için ekibiniz yok ise bizden montaj isteyiniz.
YANGIN ALARM SİSTEMLERİ MONTAJI İÇİN DANIŞINIZ.

 1. Bina yangın söndürme sistemlerinin uygunluğu;
 2. Sulu, köpüklü söndürme sistemleri,
 3. Otomatik Sprinkler Söndürme Sistemi
 4. Gazlı otomatik söndürme sistemleri,
 5. Acil kaçış ve acil aydınlatma sistemleri uygunluğu,
 6. Havalandırma, duman tahliye sistemleri uygunluğu,
 7. Acil anons sistemleri uygunluğu.
 8. Bu şartlar uygun olarak sağlandığında, işletme itfaiye ruhsatı alabilecektir.

İtfaiye uygunluğu demek yönetmeliklerdeki şartların yerine getirilmesi demektir.
Burada '' BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK '' esas alınır.
Bu yönetmelikte başlıca istenen kısımlar  şunlardır.
1. KISIM ;
BİNALARIN TEHLİKE SINIFLARI ;
Burada binaların sınıfına göre kullanılacak malzeme kategorileri tanımlanır
İtfaiye uygunluk kriterlerine sınıflandırılan binaların inşaat ve yapı malzemeleri şartları tanımlanmıştır.
2. KISIM ;
GÖREVLER, YETKİLER;
3. KISIM ;
KAÇIŞ YOLLARI, KAÇIŞ MERDİVENLERİ
Yangında ve acil durumlarda binanın en hızlı ve en güvenli şekilde boşaltılması için gerekli şartlar, yangın kaçış yollarının tanzimi, mesafeler, yangın merdiveni şartları.. İtfaiye ruhsatı, itfaiye uygunluğu aranırken, yangın merdivenleri kritiklerine uyulmalıdır. Yangın merdiveni harici ise, sahanlıklı, korkuluklu metal yangın merdiveni istenir. Veya bina içinde betonarme yangın merdiveni oluşturulabilir, ancak burada yangın merdiveni için aranacak özellikler yerine getirilmelidir. Yangın merdiveni içinde herhangi bir tesisat, kablo bulunamaz,
Yangın merdiveni, yangına dayanıklı malzemeden yapılmalıdır, Duman tahliyesi için yangın merdivenine duman tahliye bacası tanzim edilir, Dumanın yangın merdiveni boşluğunu doldurmaması için, yangin merdiveni boşluğu basınçlandırılır, Yangın merdiveni önüne emniyet holu yapılır, Emniyet holune giriş ve yangın merdivenine geçişte yangın kapıları kullanılır, Yangın merdivenine konulan yangın kapıları üzerinde panik bar olmalıdır. Emniyet holu, yangın merdiveni boşluğu ve yangın kapıları ışıklı yön armatürleri ile donatılmalı ve aydınlatılmalıdır. Tüm ışıklı yön armatürleri ve acil aydınlatma armatürleri akülü olmalı, elektrik kesilmelerinde otomatik olarak yanmalıdır, Yangın kapıları mutlaka dışarı açılmalıdır, Yangın kapılarının yangına dayanıklılığı ile ilgili kritiklere dikkat edilmelidir, Yapı projeleri  itfaiye uygunluk şartlarına ve itfaiye ruhsatına uygun şekilde çizilmelidir.

4. KISIM ;
ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ
İç tesisat,
Acil Aydınlatma ve Yönlendirmeleri,Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri;Yangın algılama ve ihbar sistemleri, binalarda çıkan yangının erken ihbarını sağlayarak; zamanında müdahaleyi kolaylaştırır. İtfaiye ruhsatı veya diğer adı ile itfaiye uygunluğu , işletme için şart olmakla beraber, gerçekte bu sistemler, gerçekte çok işe yaramaktadır. Yangınlarda ilk dakikalar hatta ilk saniyeler çok önemlidir. Elektronik yangın algılama ve ihbar sistemleri, yangını bize ilk saniyelerinde bildireceğinden, mal ve can kaybını önleyecektir.
Yangın algılama ve ihbar sistemi elemaları ;
1- Optik duman dedektörü,
2- Isı dedektörü,
3- Yangın ihbar alarm butunu,
4- Yangın Alarm Sireni,
5- Yangın Alarm Kontrol Paneli
6- Sistem aküsü
Duman Dedektörleri İşletim sistemi bakımından ikiye ayrılır; Konvansiyonel optik duman dedektörleri Konvansiyonel optik duman  dedektörleri, konvansiyonel yangın alarm panellerine bağlı çalışırlar. Konvansiyonel yangın alarm panelleri, adreslemeyi bölge olarak yaparlar...
2- Adresli optik duman  dedektörleri ; Bu sistemde, Yangın ihbar paneli içinde bir kart ve yazılım bulunur. Ayrıca optik duman dedektörleri üzerinde dedektörü adreslemek için bir modül bulunur. Her bir optik duman  dedektörü kuruluş aşamasında numaralandırılır ve bulunduğu adres tanımlanır. Yangın olması halinde aktif olan optik duman dedektörü yangının adresini nokta olarak gösterir.
ISI DEDEKTÖRÜ ;
Ortamdaki duman veya ısı optik duman dedektörü tarafından algılanarak hatalı yangın alarmı verşlmesine sebep olur. İtfaiye ruhsatı / itfaiye uygunluk belgesi almak için itfaiye kurumunun isteyeceği panele bağlı yangın ihbar sistemi kurulurken bu konuya dikkat edilmeli, bu gibi duman ve buhar olan mahallerde optik duman dedektörü yerine ısı dedektörü kullanılmalıdır. Isı dedektörleri başlıca iki kısma ayrılır.
1- Konvansiyonel ısı dedektörleri Konvansiyonel ısı dedektörleri, konvansiyonel yangın alarm panellerine bağlı çalışırlar. Konvansiyonel yangın alarm panelleri, adreslemeyi bölge olarak yaparlar...
2- Adresli ısı dedektörleri ; Bu sistemde, Yangın ihbar paneli içinde bir kart ve yazılım bulunur. Ayrıca ısı dedektörleri üzerinde ısı dedektörünü adreslemek için bir modül bulunur. Hr bir ısı dedektörü kuruluş aşamasında numaralandırılır ve bulunduğu adres tanımlanır. Yangın olması halinde aktif olan ısı dedektörü yangının adresini nokta olarak gösterir.
YANGIN İHBAR BÜTONU :
Yangın algılama ve ihbar sistemlerinde, otomatik olarak çalışan sistemlerin manuel olarak ta çalıştırılması için kullanılır.Yangın ihbar bütonuna çoğu zaman camkır ihbar bütonu da denmektedir. İtfaiye uygunluk belgesi alınırken, itfaiye kurumu her çeşit yangın algılama ve ihbar sisteminde mutlaka yangın ihbar bütonu olmasını da isteyecektir. Yangın alarm bütonu üzerinde, koruma amaçlı çok kolay kırılabilen bir cam bulunur, yangın alarmı vermek için bu cama bastırmak kırılarak aktif olmasına yetecektir. yangın alarm bütonu üzerindeki bu cam kullanım esnasında insanı yaralamıyacak şekilde dizayn edeilmiştir. yangın alarm bütonları iki şekilde kullanılır;
1- Koncansiyonel yangın alarm bütonu
2- Adresli yangın alarm bütonu
İşletme ruhsatı ile ilgili proje çalışmalarında, itfaiye ruhsatı ile ilgili kritiklerde itfaiye normlarına uyulmalıdır.
6. KISIM ;
DUMAN KONTROL SİSTEMLERİ ;
7. KISIM
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
Yangın Dolapları,
Sprinkler Sistemleri,
İtfaiye uygunluk belgesi alırken, '' Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik '' te Sprinkler söndürme sistemi önemli yer tutmaktadır. Burada yüksekliği 51,50 m yi geçen tüm işyeri  binalarında, Yüksekliği m yi geçen tüm yeni konutlarda, Asansörle otomobil indirilen 10 aracı geçen kapalı otoparklarda sprinkler ile otomatik söndürme sistemi istenmektedir. Bu şartı yerine getirmeyen binalar, işyerleri itfaiye uygunluk belgesi alamamaktadır. Sprinkler sistemi tasarlanırken, gerekli hidrostatik hesaplamalar yapılmalıdır. Sprinkler sistemi için su deposu hacmi tablolarda gösterilmiştir, bu tablolarda bina sınıfına uygun değerler hesaplanır. İtfaiye uygunluk belgesi alma çalışmalarınızda karşılaştığınız proje ve hesaplar konusunda şirketimize başvurabilirsiniz.
Hidrant Sistemi,
Köpüklü Söndürme Sistemleri,
Gazlı Söndürme Sistemleri,
8. KISIM;
Tehlikeli Maddelerin depolanması ve kullanılması.. İtfaiye kurumu, tehlikeli maddelerin depolanması ve çalışılması konularında çok hassas davranmaktadır. Bu konuda gerekli kritik mesafe oranlar, yönetmelikte mevcuttur. Kimyasal madde ile çalışan işletmeler, proje aşamasında yönetmelikleri uygularlarsa itfaiye uygunluğu ve itfaiye ruhsatı almaları kolaylaşacaktır.

Karaboğa / İtfaiye ruhsatı nasıl alınır, itfaiye uygunluk, itfaiye belgesi, Yangın Alarm Sistem Montajı, duman dedektörü ile yangın algılama.

İTFAİYE UYGUNLUK İTFAİYE RUHSATI

İstanbul Yangın Merdiveni

İstanbul Yangın Merdiveniİstanbul Yangın Merdiveni Yangın sırasında binada bulunan kişilerin dışarıya tahliye edilmesini sağlayan yangın merdiveni sistemi, bina çeşidine göre Z tipi yani çift kollu ya da dairesel olarak tasarlanmaktadır. Yönetmeliğe uygun olarak tasarlanması gereken yangın merdivenlerinin olması gereken ölçü ve kullanım koşulları açıktır. Sistemlere uygun olarak tasarımlar yapan firmamız, en güvenilir marka olmayı başarmıştır. İstanbul yangın merdiveni ihtiyacı en fazla olan illerin başında geliyor. Nüfusu her geçen gün artan kentte yüksek bDEVAMI

Her Bütçeye Uygun Ucuz Yangın Merdiveni

Her Bütçeye Uygun Ucuz Yangın MerdiveniHer Bütçeye Uygun Ucuz Yangın Merdiveni Her geçen gün ekonominin daha büyük sıkıntıya girmesi nedeniyle pek çok inşaat firması ucuz yangın merdiveni arayışına gitmekte ve piyasada yer alan çok sayıda yangın merdiveni üreticisi firma içerisinden kendileri için en doğru adresi seçme konusunda kararsızlığa düşebilmektedir. İşte böyle zamanlarda hem kaliteli hem de ucuz yangın merdiveni seçimi konusunda destek almayı arzu eden inşaat firmalarına yangın merdiveni üreticisi firmalar arasında seçim yaparken dikkat etmeleriDEVAMI

Yangın Söndürme Firmaları

Yangın Söndürme FirmalarıYangın Söndürme Firmaları Yangın, küçük büyük fark etmeksizin can ve mal kayıplarına neden olabilecek, sizlerin çok büyük kayıplar yaşamanıza sebep olabilecek, doğru sistemler kullanılmadığında ya da doğru sistemler yanlış ellere teslim edildiğinde sonuçlarının büyük felaketlere yol açabileceği bir olgudur. Yangın söndürme firmaları, sektörde yenisinden en eskisine kadar bu sektörün hemen hemen her alanında ve her anında çeşitli ürün ve hizmetlerle bulunmaktadır. Bu ürün ve hizmetleri deDEVAMI

Sancaktepe Yangın Sprinkler Sistemi

Sancaktepe Yangın Sprinkler SistemiSancaktepe Yangın Sprinkler Sistemi Sprinkler sisteminin amacı, yangının en erken evresinde yangın üzerine suyun boşaltılarak söndürülmesidir. Sprinkler sistemi tasarımında sisteme bina dahili alanında alarm çalması, itfaiye çağrılması gibi fonksiyonlar da eklenebilir. Sprinkleme sistemini meydana getiren elemanlar; yağmurlama başlıkları, vanalar, borular, bağlantı elemanları, tesisat kontrol vanaları, akış göstergeleri, akarm zilleri, su pompaları, acil durum güç kaynağıdır. Hangi durumlarda sprinkler sisteminin zorunlu olduğuna dair kurallar "binaların yangDEVAMI

Islak Borulu Sprinkler Söndürme Sistemleri

Islak Borulu Sprinkler Söndürme SistemleriIslak Borulu Sprinkler Söndürme Sistemleri Otomatik sprink yangın sistemlerinde belli bir su kaynağına dayalı olan ve içerisinde su bulunduran boru sistemlerine entegre edilmiş olan ıslak borulu yangın sprinkler sistemi için yangın söndürme sistemlerinde; yangın sebebiyle ortaya çıkan ısının etkisiyle sprikler aracıyla kaynak açılır ve su yanan kısım üzerine yoğun bir şekilde tahliye edilir. Kuru Borulu Sprinkler Söndürme Sistemleri Bu sistemde boru şebekesinin bulunduğu su kaynağı ve su borusunun bağlı olduğu şebekesi arasında var olan vanayı kapaDEVAMI

SPRİNKLER SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

SPRİNKLER SÖNDÜRME SİSTEMLERİSPRİNKLER SÖNDÜRME SİSTEMLERİYangın söndürme işlemleri içerisinde en eski kullanılan sistem sprinkler söndürme sistemleridir. En eski yöntem olmasına rağmen en sık kullanılan sistem de yine sprinkler yangın söndürme sistemleridir. Yangını oluşturan 3 ana etken vardır. Bunlar; ısı, oksijen ve yanıcı malzemedir. Yangının hızlı ve kalıcı olarak söndürülebilmesi için bu üç etkenden birinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. En hızlı yapılacak işlem ortam ısısının düşürülmesidir. Yani, ısı etkeninin ortadan kDEVAMI

Geçmeli Kasa Yangın Kapısı

Geçmeli Kasa Yangın KapısıÇİFT KASAGEÇMELİ VE AYARLI YAPIDA , (LASTİK FİTİL YUVALI)KENDİNDEN PERVAZLI (4 cm BASAR STD PERVAZ),1.5 mm İÇ KASA + 1,5 mm DIŞ KASA,9 cm 'DEN 60 cm KADAR İSTENİLEN ÖLÇÜDE AYARLI,GEÇME SOĞUK HAVA CONTASI (NORMAL ZAMANLARDAHAVA AKIMINI KESER YANGIN ESNASINDA SICAK DUMANCONTASI AKTİF HALE GELİNCEYE KADAR GÖREV YAPAR),İÇ KASADA, MONTAJ DELİK MERKEZLERİ HAZIR VAZİYETTE,AKILLI SAC VİDASI İLE PRATİK MONTAJ; DEVAMI

Corner Kasa(Tek Taraflı)

Corner Kasa(Tek Taraflı)Corner Kasa(Tek Taraflı)Corner Kasa(Tek Taraflı) : corner kasa yangın kapıları kalın duvarlarda ve dıstan pervaz uygulaması problemli yerlerde tercih edilir.Görünümü açısında daha ince bir görünüm sağlar.Montajı kolaydır.Pervazın iki tarafından duvara,demir profil vb unsurlara montaj edilir. Montajdan sonra pervazsız olan bölüme duruma gore alçı uygulaması isteyebilir. Maliyet açısından diğer kapılardan daha ekonomiktir.TEK KASACORNER KASA YAPISINDA , (LASTİK FİTİL YUVALI)KENDİNDEN PERVAZŞI (4cm BASAR STD PERVAZ),1,5 mm TEK KASA,9 cm SABİT DUVAR &OumDEVAMI

Yangın Kapısı Nasıl Olmalıdır

Yangın Kapısı Nasıl Olmalıdırkaraboğ Metal Çelik Kapı ve Yangın KapısıHayatta her zaman tedbirli olmak gerekiyor. Tedbirli olmak sayesinde birçok tehlikeden insan korunabilir. Örneğin trafik kurallarına uyarsak ve emniyet kemeri takarsak herhangi bir kazaya karşı önlemimizi almış oluruz. Bunun gibi deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlere karşı da önlemimizi almalıyız. Deprem için binamızı sigortalatmalı, binamız depreme dayanıksızsa kentsel dönüşümden fayadalanmalı, sel ve yangın içinse binamızda yangın kapısı ile yangın merdiveni bulundurmalıyız.Zaten belediye yönetmeliğinDEVAMI

Yangın Kapısı Nedir

Yangın Kapısı Nedirkaraboğ Metal Çelik Kapı ve Yangın KapısıYangın kapıları yangın merdivenlerinin duman ve alevden korunması, yangın zonları arasında yangın ve dumanın geçişinin önlenmesi için kullanılan insanların can ve mal güvenliğini sağlayan pasif yangın önlemlerinin en önemli parçasıdır.Bir yangının yayılmasını önleyerek insanların tahliyesi için güvenli bir hacım oluşturan yangın kapıları, pasif yangın korunum sistemlerinin en önemli öğesidir. Yangın kapıları, yangının kontrol altına alınmasında hayati bir rol oynar. Yangın kapıları;DEVAMI